Eroare în baza de date WordPress: [Duplicate entry '19323' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1519, '_elementor_css', 'a:6:{s:4:\"time\";i:1716826537;s:5:\"fonts\";a:1:{i:0;s:19:\"Fira Sans Condensed\";}s:5:\"icons\";a:0:{}s:20:\"dynamic_elements_ids\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

Politica de confidențialitate - Marina City

Marina City

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Date cu caracter personal

 • Cazarea în hotel se efectuează prin prezentarea documentelor personale care atestă identitatea oaspeților.
 • Datele oferite de dumneavoastră sunt protejate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu actele normative care reglementează protecția datelor și sunt procesate numai în legătură cu implementarea cerințelor stabilite din Legea turismului.
 • Aceste informații vor fi utilizate numai în legătură cu rezervările efectuate și nu vor fi furnizate pentru alte scopuri.
 • Aparthotelul „Marina City” are dreptul să colecteze și utilizeze date despre Utilizatorii săi atunci când aceștia se înregistrează sau fac o rezervare.
 • Informatiile prin care poate fi identificat un Utilizator al site-ului www.marinacity.eu pot include nume, prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail pentru corespondenta si orice alte date pe care Utilizatorul le furnizeaza in timpul rezervarii si oricare alta, pe care  Utilizatorul introduce sau furnizează,  atunci când  face solicitare, primește sau utilizează serviciile oferite de către Aparthotel „Marina City”, precum participând la promoții, tombole și concursuri, completând fișe de sondaj, chestionare, formulare etc.
 • Aparthotelul „Marina City” garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor săi, declarând că acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decât scopul propus, și anume:
  – stabilirea contactului cu Utilizatorul la specificarea detaliilor despre rezervare si modalitatile de plata a acesteia
  – emitere a facturii
  – oferind ajutor la momentul rezervării, dacă dvs nu vă descurcați singur
  – oferind informații depsre prețuri sau servicii
  – oferind servicii și menținereа
  – notificări depsre servicii noi
  – furnizarea de oferte promotionale personalizate, etc.
 • Aparthotelul „Marina City” are grija necesară și răspunde de protejarea datelor despre Utilizator, care i-au devenit cunoscute cu ocazia rezervării prin intermediul site-ului www.marinacity.eu, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unui eveniment accidental.
 • În formularul de rezervare care este completat de către Utilizator, este menționat caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului furnizării acestora. Exprimându-și acordul cu aceste Condiții Generale, Utilizatorul este de acord ca datele lui să fie prelucrate în ordinea prevăzută în acestea.
 • Aceste restricții nu se aplică în cazul în care Utilizatorul sau persoanele aflate sub controlul acestuia au comis acte rău intenționate în sensul acestor Termeni și Condiții Generale sau au încălcat drepturile sau interesele legitime ale terților. În acest caz, Aparthotelul „Marina City” are dreptul de a furniza datele personale despre Utilizator către autorităților competente de stat, conform legislației în vigoare.
 • Aparthotelul „Marina City” se obligă să nu dezvăluie nicio informație cu caracter personal despre Utilizator și să nu furnizeze informațiile colectate unor părți terțe – companii comerciale, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care:
  – a primit acordul expres al Utilizatorului în momentul rezervării sau ulterior
  – informațiile sunt solicitate de către organele de stat sau funcționarii care, potrivit legislației în vigoare, sunt autorizați să solicite și să colecteze astfel de informații cu respectarea procedurilor stabilite legal
  – în alte cazuri prevăzute de lege.
 

POLITICA DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  ALE SOCIETĂȚII „KEY PROPERTY MANAGEMENT” EOOD

În legătură cu furnizarea serviciilor noastre și desfășurarea activităților noastre, prelucrăm în calitate de administrator datele cu caracter personal ale clienților noștri persoane fizice, angajații săi, precum și datele personale ale altor, persoane fizice specificate mai jos, în conformitate cu regulile și principiile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt orice informație despre o persoană fizică identificată sau informații prin care o persoană fizică poate fi identificată.

Ce este procesarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune efectuată cu datele dvs cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuire sau în altă modalitate, în care datele devin accesibile, aranjare sau combinare, limitare, ștergere sau distrugere.

Persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal
Persoana responsabilă protecția datelor este singurul punct de contact pentru toți Subiecții datelor în legătură cu exercitarea drepturilor acestora în temeiul acestei Politici și al legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Vă puteți adresa toate solicitările și întrebările legate de exercitarea drepturilor dumneavoastră la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal la adresa de e-mail:  manager@marinacity.eu

Adresă de corespondență: Municipiul Balcic, str. Primorska nr. 8, Aparthotel Marina City.

Noi, în calitate de administrator de date cu caracter personal, conform Regulamentului General (UE) 2016/679, avem dreptul de a colecta și prelucra date  despre următoarele categorii de persoane fizice (Persoane vizate):

• Clienții anteriori, prezenti sau potențiali care au folosit, folosesc sau doresc să folosească oricare dintre serviciile pe care le oferim;
• Foștii, actualii sau potențialii noștri angajați;
• Alte persoane, altele decât cele menționate mai sus, care intră în contact cu noi sau care fac, direct sau indirect, pretenții împotriva noastră.

Ce categorii de date personale colectăm de la dumneavoastră?

 • Date de indentificare;
 • Date de contact;
 • Date, colectate la momentul plății;
 • Informații despre reclamațiile depuse și alte corespondențe cu noi;
 • Informații referitoare la tipul și parametrii serviciilor pe care le utilizați;
 • Orice alt tip de date furnizate de dumneavoastră în legătură cu serviciile utilizate;
 • Noi nu colectăm sau stocăm informații despre istoricul dvs. de navigare pe Internet prin intermediul rețelei noastre de internet Wi-fi și nici nu colectăm sau stocăm informații despre dispozitivele care au fost conectate la această rețea.

Care este politica noastră privind „cookie-urile”
Noi utilizăm „cookie-uri”, atunci când vizitați site-ul nostru  în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, în scopuri statistice, în scopul cercetării de piață etc. Acest lucru se face numai după acordul dumneavoastră exprimat.
„Cookie-urile” permit site-ului să salveze acțiuni și preferințe pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să fie introduse de fiecare dată atunci când vizitați pagina sau treceți de la o pagină la alta. Informațiile legate de aceste cookie-uri nu sunt folosite pentru a vă identifica.

Supraveghere video
În limitele permise de lege, efectuăm supraveghere video pentru a asigura securitatea clienților și angajaților noștri, de asemenea și pentru a ne proteja proprietatea noastră. Supravegherea video se efectuează numai în locurile general accesibile, care sunt marcate cu tabele.
Supravegherea video nu se efectuează în camerele de oaspeți, camerele sanitar-igienice și încăperile de odihnă ale angajaților. Noi oferim înregistrări video doar autorităților competente cu dreptul legal de a le solicita. Înregistrările video sunt stocate în termen de două luni. Acestea pot fi stocate și utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul unor litigii legale, inspecții de către autoritățile competente etc,. până la finalizarea finală a procedurilor respective.

Marketing direct
Cu acordull dumneavoastră exprimat și voluntar, putem prelucra date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, precum: oferire de servicii; efectuare de sondaje, chestionare etc., în vederea imbunatatirii calitații serviciilor prestate, în conformitate cu domeniul de aplicarea acordului specific dat. Aveți dreptul de a vă opune sau de a vă retrage acordul  pentru procesarea datelor cu caracter personal în orice moment. În aceste cazuri, procesareaa datelor cu caracter personal este încheiată.

Înregistrare foto și video
Efectuăm înregistrări foto și video în scop de marketing și publicitatea noastră de reclamă inclusiv și nu numai în obiecte, presă, internet și rețele de socializare numai și numai după acordul dumneavoastră exprimat în scris.
Folosim imagini foto și video pentru care nu există consimțământ numai după anonimizarea persoanelor vizate.

Scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi colectăm, folosim și procesăm informațiile în scopurile prevăzute în această Politică, care în funcție de temeiul legal al prelucrării pot fi:

 • Scopuri legate de respectarea obligațiilor noastre legale: activități de ținere a unui registru al clienților cazați; activități legate de plata taxei turistice; facturarea, contabilizarea și raportarea plăților primite și efectuate; activități de procesarea plângerilor și de avertizare și alte activități pentru a ne îndeplini obligațiile legale; Scopuri legate și/sau necesare executării contractelor încheiate cu noi: activități de rezervare de către Client; Activitati de inregistrarea clienților pentru cazare, administrare si management de servicii; activități de procesare a plăților de către Client; activități de înregistrare și întreținere a contului pe site-ul nostru și alte activități legate de executarea unui contract;
 • Scopuri ale interesului nostru legitim: exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor noastre legale; asistență în exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor legale ale clienților și angajaților, ale persoanelor care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru și ale partenerilor noștri de afaceri; analiza și planificarea politicii noastre privind relațiile cu Clienți și îmbunătățirea calității serviciilor;
 • Scopuri pentru care Persoana vizată și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor lui: activități de trimitere de mesaje de marketing și reclame; utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați site-ul nostru; alte activități pentru care Clientul și-a dat acordul respectiv.

Pentru ce perioadă de timp stocăm aceste informații?
Noi prelucrăm și stocăm informațiile despre Persoana vizată pentru o perioadă de timp de până la 5 (cinci) ani de la furnizarea serviciului, cu excepția cazurilor în care este necesară păstrarea mai lungă a informațiilor respective în conformitate cu cerințele legii în vigoare sau ale acestei Politici.

Care sunt consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal?
Refuzul de a furniza date și documente sau furnizarea unora incorecte poate duce la imposibilitatea prestării serviciilor respective din partea noastră. Noi nu colectăm și nu procesăm categorii speciale de date în sensul art. 9 și art. 10 din Regulament (și mai precis: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice sau apartenență sindicală, date genetice, date biometrice, date despre starea de sănătate sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală a persoană fizică și date cu caracter personal legate de condamnări și infracțiuni sau măsuri de securitate aferente).

Prelucrarea informațiilor de către părți terțe – procesatori de date cu caracter personal – În scopurile specificate în această Politică, putem externaliza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către părți terțe – persoane împuternicite de prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu și în cadrul cerințelor Regulamentului și a altor reguli aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru se va întâmpla numai în măsura și în volumul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au fost atribuite de noi. Persoanele care prelucrează  datele cu caracter personal acționează în numele nostru și sunt obligați să prelucreze datele dvs. cu caracter personal numai și numai cu respectarea strictă a instrucțiunilor noastre și nu vor avea dreptul de a utiliza sau prelucra aceste date  în orice alt mod în alte scopuri decât cele specificate în această Politică.

Cine altcineva poate obține datele dvs?
Noi suntem obligați să nu dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal și să nu furnizăm informațiile colectate unor terți, cu excepția cazurilor în care:

 • acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale față de autoritățile competente de stat și municipale;
 • acest lucru este prevăzut în mod expres în Politică;
 • acest lucru este necesar pentru a vă putea oferi serviciul dorit de dvs;
 • persoana vizată și-a dat acordul expres;
 • Pentru a ne proteja drepturile sau interesele legitime, precum și pe cele ale terților sau ale Persoanei vizate;
 • În alte cazuri prevăzute de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi care vă sunt acordate prin acest Regulament:

 • Dreptul la informare – aveți dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de acces
  – Aveți dreptul de a primi confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt în curs de prelucrare;
  – Aveți dreptul de a accesa datele personale prelucrate și informațiile detaliate despre această prelucrare.
 • Dreptul la corectare – Aveți dreptul de a solicita corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul la ștergere – Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care există motive pentru a face acest lucru;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul de aplicarea prevederilor Regulamentului, dacă sunt prezente temeiurile prevăzute în acesta;
 • Notificarea părții terțe – aveți dreptul de a ne solicita să notificăm părților terțe cărora le-au fost dezvăluite datele dvs cu caracter personal, orice corectare, ștergere sau restricție a prelucrării datelor dvs cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi datele dvs cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de către o mașină și de a transfera aceste date unui alt operator fără obstacole din partea noastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când sunt îndeplinite în același timp următoarele două condiții:

– prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală și
– această prelucrarea se realizează în mod automatizat.

 • Drepturi la luarea deciziilor individuale automate, inclusiv crearea de conturi – Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate bazate exclusiv pe prelucrare automată (adică prelucrare fără intervenție umană), inclusiv crearea de conturi în sensul Regulamentului, care dă naștere unei legi juridice. consecințe pentru Dvs., cu excepția cazului în care sunt prezente motivele prevăzute în Regulament și sunt oferite garanții corespunzătoare pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.
 • Dreptul de a retrage acordul pentru prelucrare – atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează exclusiv pe acordul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. O astfel de retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe acest acord dat până la momentul retragerii acesteia;
 • Dreptul la obiecție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv profilării conform Regulamentului, care se bazează pe interesul public, exercitarea atribuțiilor oficiale sau interesele legitime ale Administratorului sau a unei părți terțe. În aceste cazuri, noi încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri legale convingătoare pentru prelucrare care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Cum vă puteți exercita drepturile dvs?
Puteți exercita drepturile dvs legate de protecția datelor cu caracter personal prin adresarea unei cereri scrise adecvate către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal – transmisă de dvs. personal sau printr-o cerere autentificată prin poștă. Solicitarea poate fi exercitată și electronic, iar în acest scop, de asemenea, trebuie să fie semnată de dumneavoastră cu semnătură electronică calificată și trimisă la adresa de e-mail: manager@marinacity.eu

Dreptul de contestație la o autoritate de supraveghere
Fiecare dintre voi are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului sau alte cerințe aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

Autoritatea de supraveghere din Republica Bulgaria
Autoritatea de supraveghere din Republica Bulgaria este:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Sofia 1592, B-dul Prof. Tzvetan Lazarov № 2
Site: https://www.cpdp.bg/.